© Erhvervsbogføring  

Kommerciel brug af teknikken er kun tilladt med skriftlig tilladelse

 
   
Forside
--> FIDUSEN
Papirløs
Diverse
Link
Kontakt
 
   
Stammappen
Årsmappen
Tyveri - misbrug
Boner
Redskaber
Licens
 
   
   
 
FIDUS DK

 
Årsmappen
 
Årsmapperne indeholder alt det som man ikke får brug for om mere end 5 år (læs dog afsnittet om arkivpligt), det kan f.eks. være:
 
* Lønsedler
* SKAT forskudsopgørelse, selvangivelse, årsopgørelse
* BetalingsService oversigt
* Telefonregninger
* Forsikringsregninger
* A'c og årsopgørelse varme, el m.m.
* Øvrige regninger - evt. opdelt i flere kapitler
* Bankkontoudtog
* Årsoversigt forsikringsselskab
* Skadesanmeldelse forsikring
* Garantibeviser
* Indkaldelse/referater generalforsamling i sportsklub
* Personlige breve, fødselsdagskort, julekort m.m.
* Årsoversigt banker og realkredit
* Årsopgørelser arbejdsgivere
* Budgetberegning
 
Se eksempel på årsmappe, som det kan ses, så fordeles indholdet efter ejerens behov og humør - og der er stadig plads til nye kapitler.
 
Der er ikke en facitliste til hvilke afsnit/kapitler der skal være, det er meget forskelligt fra person til person.
I mange familier gemmer man f.eks. ikke generalforsamlingsreferater og andre familier kunne ikke drømme om at smide dem ud.
 
Der skal købes et ringbind til hvert år med bred ryg, og et index/registre fra 1 til 31, så der kan være en fornuftig opdeling.
 
Fordelen ved at bruge index/registre 1-31 er, at man så i teorien har 31 ringbind i et.
 
Det er selvfølgelig et "krav" at man får indsat dokumenter i det korrekte år og under det korrekte afsnit, idet det ellers er et "dødt" dokument, som det kan blive svært at genfinde.
 
Der skal altså være et ringbind pr. år - ved hvert årsskifte, så startes på et nyt ringbind, som får en kopi af indexet fra året før - evt. rettet lidt til, hvis der er kommet nye behov.
 
Hvis man får brug for lønsedler for flere år, så sidder de under samme afsnit/kapitel i alle årsmapperne, og er dermed lette at finde.
 
Formålet med dette ringbind er altså at samle de dokumenter som man kun skal bruge nogle få år (læs om: arkivpligt).
 
Der kan være enkeltstående begivenheder som "kræver" sit eget ringbind.
F.eks. hvis man bygger eget hus i 2008, så er der så mange papirer, at her køber man selvfølgelig et ekstra ringbind og index 1-31.
Dette ringbind hedder så "hus 2008".
Andre eksempler kunne være en arbejdsskadesag, en arvesag o.s.v.